Formula

Formula – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Formula, obrazac, pravilo, propis; preskripcija; recept; takođe i sastojci ishrane za vreme prvih nekoliko meseci ili prvih godina života deteta; spravljanje obroka.