Fotofobija

Fotofobija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Fotofobija, nemogućnost da se izdrži na jasnom svetlu; nepodnošenje svetlosti.