Fraktura

Fraktura – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Fraktura u obliku zelene grane, prelom kosti koji ide koso u odnosu na njenu osovinu, a neproteže se duž cele Širine kosti.

Fraktura – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Fraktura, bilo koji prelom kosti.