Fungicidi

Fungicidi – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Fungicidi, preparati za suzbijanje fungusa i bolesti koje izazivaju.