Funkcionalna bolest

Funkcionalna bolest – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Funkcionalna bolest, bolest sa poremećajem funkcije, a bez promene u strukturi; supr. organska bolest.