Gađenje

Gađenje – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Gađenje, muka, stuživanje, nagon da se povraća.