Geni

Geni – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Geni, jedinice odgovorne za nasleđe, materijalni činioci u hromozomima od kojih zavisi koje će se roditeljske osobine preneti na dete, potomke.