Gerijatrija

Gerijatrija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Gerijatrija, nauka koja proučava stanja koja se javljaju kod starih ljudi, u starosti.