Gestacija

Gestacija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Gestacija, trudnoća, bremenitost.