Globulin

Globulin – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Globulin, protein koji se nalazi u telesnim tkivima u različitim oblicima, kao što je na primer gamaglobulin, serum globulin itd.