Gnojiti

Gnojiti – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Gnojiti, stvoriti apsces; lučiti, izbacivati gnoj.