Granulaciono tkivo

Granulaciono tkivo – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Granulaciono tkivo, sveže stvoreno tkivo sastavljeno od kapilara i vezivnog tkiva, koje se veoma često viđa za vreme procesa isceljivanja.