Halacion

Halacion – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Halacion, zapaljena cista očnog kapka, čmičak.