HCI

HCI – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

HCI, hlorovodonična kiselina