Hematokrit

Hematokrit – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Hematokrit, test koji se upotrebljava da bi se odredio relativni procenat, proporcija crvenih krvnih ćelija u odnosu na plazmu.