Hematoporfirinurija

Hematoporfirinurija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Hematoporfirinurija, crnkasta mokraća zbog prisustva porfirina u njoj. Ova pojava je prouzrokovana raspadanjem crvenih krvnih ćelija i oslobađanjem i razlaganjem hemoglobina.