Hemiotomija

Hemiotomija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Hemiotomija, otvaranje kese neke hemije pre njenog hirurškog zbrinjavanja.