Hemodijaliza

Hemodijaliza – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Hemodijaliza, odvajanje, separacija otrova i otpadnih produkata iz cirkulišuće krvi kao što je slučaj pri upotrebi veštačkih bubrega.