Hemodinamika

Hemodinamika – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Hemodinamika, nauka koja se bavi protokom krvi, krvnim pritiskom i zapreminom krvi.