Hemoglobinurija

Hemoglobinurija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Hemoglobinurija, hemoglobin u mokraći.