Hemoliza

Hemoliza – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Hemoliza, uništavanje crvenih krvnih i oslobađanje hemoglobina iz ćelija, destrukcija i pojava hemoglobina u krvi.