Hidramnion

Hidramnion – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Hidramnion, stanje pri kome nastaje preterano nakupljanje tečnosti koja okružuje nerođeno dete u materid. hidratisati, dodati vode.