Hidrofobija

Hidrofobija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Hidrofobija, rabijes; besnilo; oboljenje koje je fatalno za ljude i životinje, a prouzrokovano je ujedom zaražene životinje.