Hidropneumotoraks

Hidropneumotoraks – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Hidropneumotoraks, stanje pri kome se tečnost i vazduh nalaze u grudnoj duplji okružujći pluća.