Hidrops

Hidrops – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Hidrops, vodena bolest, otok članaka kao posledica srčanih poremećaja.