Hiperglikemija

Hiperglikemija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Hiperglikemija, preterana količina šećera u krvi, često se viđa kod šećerne bolesti (dijabetesa).