Hiperhlorhidrija

Hiperhlorhidrija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Hiperhlorhidrija, preterana količina hlorovodonične kiseline u želudačnom soku.