Hiperkinetički

Hiperkinetički – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Hiperkinetički, odnosi se na preterane pokrete mišića.