Hiperparatireoidizam

Hiperparatireoidizam – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Hiperparatireoidizam, preterano lučenje hormona od strane paratireoidne žlezde; karakteriše se gubitkom kalcijuma iz kostiju, stvaranjem cista unutar kostiju, deformacijom kostiju i bubrežnim kamencima.