Hiperpnea

Hiperpnea – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Hiperpnea, izuzetno duboko i prefiks za suviše, prekomerno, preterano.