Hipervitaminoza

Hipervitaminoza – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Hipervitaminoza, stanje prouzrokovano preteranim unošenjem vitamina.