Hipotalamus

Hipotalamus – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Hipotalamus, deo mozga smešten ispod viših moždanih centara.