Hipotermija

Hipotermija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Hipotermija, temperatura koja je niža od normalne temperature tela, ponekad se veštački izaziva da bi se usporili telesni procesi za vreme operacije na srcu.