Hirurgija

Hirurgija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Hirurgija, grana medicine koja se bavi operativnim lečenjem neke bolesti.