Histologija

Histologija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Histologija, nauka o ćelijama, tkivima i organima. Prilikom proučavanja ove materije od velike pomoći je mikroskop.