Holemija

Holemija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Holemija, prodiranje žuči u krv, obično posledica otkazivanja jetre koja nije u stanju da se oslobodi žuči i žučnih produkata.