Homologno

Homologno – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Homologno, nešto što odgovara istoj vrsti.