Hromozomi

Hromozomi – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Hromozomi, telašca unutar ćelije koja sadrže gene.