Iitis

Iitis – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Iitis, sufiks koji označava zapaljenje.