Ileum

Ileum – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Ileum, donji deo tankog creva, završava se ulaskom u cekum (debelo crevo).