Ilijum

Ilijum – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Ilijum, bok; gomji deo karlične kosti.