Imobilizacija

Imobilizacija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Imobilizacija, učiniti jedan deo nepokretnim; procedura do srastanja kosti u slučaju preloma pomoću gipsanog zavoja ili udlage.