In vivo

In vivo – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

In vivo, u okviru živog organizma.