Incidirati

Incidirati – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Incidirati, hirurški iseči, otvoriti, načiniti inciziju.