Inciziona hernija

Inciziona hernija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Inciziona hernija, hernija koja nastaje na mestu prethodno načinjene operativne rane.