Infracrveni zraci

Infracrveni zraci – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Infracrveni zraci se koriste radi proizvodnje toplote u dubokim tkivima koja se zrače, a obično je reč o lečenju posledica povreda.

Infracrveni zraci – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Infracrveni zraci, nevidljivi zraci izvanredno duge talasne dužine.