Inhalirati

Inhalirati – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Inhalirati, udisati parom lek.