Inhibacija

Inhibacija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Inhibacija, ograničenje nekog procesa ili akcije.