Inkus

Inkus – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Inkus, jedna od malih koščica slušnog aparata u srednjem uhu.