Insipidni dijabet

Insipidni dijabet – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Insipidni dijabet, metabolično oboljenje u kome postoji izražena žeđ i mokrenje ogromnih količina urina tokom dana; nije u vezi sa šećernom bolešću, dijabetes melitusom.